Gebyrliste

Vurdering og Byggeansøgning:

Vurderingsgebyr 1.500 kr. Indbetales af haveejer på haveforeningens bankkonto, inden vurdering kan foretages.

Skal man anvende et eksternt vurderingsudvalg, skal der betales et vurderingsgebyr på 1.500 kr,, plus kørepenge.

Anke af vurdering 1.700 kr. Indbetales af haveejer til Århuskredsen hvis haveforeningens vurderingsrapport ikke accepteres.

Byggeansøgning og byggesyn 800 kr. Indbetales af haveejer til Århuskredsen.

Efterfølgende omsyn 700 kr. Indbetales af haveejer til Århuskredsen.

Ventelistegebyr 200 kr. Indbetales i forbindelse med optagelse på venteliste.

Havesalg 600 kr. Indbetales af sælger i forbindelse med udfyldelse af salgs- og købsdokumenter.

Medlemskontigent 200 kr. Indbetales af køber i forbindelse med udfyldelse af salgs- og købsdomumenter.

Disse gebyrer vil blive opkrævet i forbindelse med efterfølgende opkrævning af haveleje:

Ved for sen indbetaling af haveleje - betales kr. 150,00

Ved manglende tilmelding til betalingsservice/PBS - betales kr. 100,00

Ved manglende oplysning om adresseændring - betales kr. 100,00

Ved manglende deltagelse i fællesarbejde - betales 400 kr. pr. gang. Der kan maximalt opkræves 800 kr.

Kravet for deltagelse i fællesarbejdet pr. have er:

  • deltagelse i 2 dages fællesarbejde - for én deltager pr. have (i alt ca. 4 timer), eller
  • deltagelse i 1 dags fællesarbejde - for 2 deltagere pr. have (i alt ca. 4 timer), eller
  • ca. 4 timers arbejde for haveforeningen på andre tidspunkter, hvor arbejde og tidspunkt aftales med bestyrelse eller vejformænd, eller
  • servicering (såsom bagning af kager, lave kaffe m.m.) i forbindelse med fælles arbejdsdage eller andre arrangementer i sæsonen, der ligeledes er aftalt med bestyrelse eller vejformænd.

Gebyrliste: