Hold dig opdateret om kommende havevandringer

BESTYRELSENS HAVEVANDRING

Dato for bestyrelsens havevandring vil fremgå af opslag og udsendelse til medlemmerne.

Bestyrelsesmedlemmer går sidst på eftermiddagen havevandring i haveforeningen – hvor der bl.a. vil være fokus på

  • ukrudt i og under hække,
  • hække med en højde over 1,6 meter,
  • generel orden i haverne og
  • manglende pasning af haverne, med fokus på ukrudt og græsslåning.

Er du i tvivl, kan du læse om kravene / pligterne i vores ordensregler og i lejekontrakten med Århus kommune!

Orientering fra bestyrelsen

UKRUDT I OG UDENFOR HÆKKE.

Når vi går rundt i vores haveforening, kan vi flere steder konstatere at enkelte haveejere ikke holder hække og veje rene for ukrudt. Mange steder har mælkebøtter, padderokker og andet ukrudt fået lov til at brede sig. Som beskrevet i vores ordensregler i haveforeningen (punkt 17), er det den enkelte haveejers pligt at holde rent under egen hæk og ud til midten af vejen.