Færdsel og parkering i haveforeningens område

Orientering fra bestyrelsen - udsendt uge 27 / 2019

AF- OG PÅLÆSNING VED HAVELÅGEN.

“Af- og pålæsning er tilladt i kortere tid – og herefter skal bilen fjernes,” står der på vores hjemmeside. Her er det dog vigtigt at bemærke, at en af- og pålæsning kan tage forskellig tid - men når læsningen er færdig, skal bilen fjernes hurtigst muligt. Dette gælder også for håndværkere der udfører arbejde i kolonihaver og -huse.

Hvis du bliver udsat for at vejen er blokeret af en holdende bil, i forbindelse med en af- eller pålæsning, bør dette respekteres, og vi anbefaler at du finde en alternativ vej. 

PARKERING PÅ VEJENE OG UDENFOR HAVELÅGEN ER IKKE TILLADT.

Da der nogle gange har været episoder, hvor biler holder parkeret i længere tid på vores veje (ud for havelågen) – til stor gene for andre – bliver vi nødt til at indskærpe, at parkering kun er tilladt på vores P-pladser - for haveforeningens beboere og gæster!

Kørsel i vores haveforening.

Der bliver for tiden flere og flere børnefamilier i vores haveforening – og dermed mere trafik på vejene af børn på cykler, børn der løber på besøg hos hinanden eller forældre der går tur med barnevognen.

Derfor må vi på det kraftigste henstille til, at der ikke køres for stærkt – hverken i bil, på knallert eller på cykel. Vi skal passe på hinanden.

Sænk farten – du når det nok!

Da andre jo også kører på vores veje, diskuterer vi for øjeblikket, sammen med repræsentanter for Bakkevang og Fritiden, mulighederne for eventuel fartbegrænsning og bedre skiltning.

Parkering:

Da der i perioder har holdt biler parkeret i længere tid på vores veje (ud for havelågen) – til stor gene for andre – bliver vi nødt til at indskærpe, at parkering kun er tilladt på vores P-pladser - for haveforeningens beboere og gæster!

Af- og pålæsning:

Af- og pålæsning ved havelågen er tilladt i kortere tid – og herefter skal bilen fjernes.